ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιχειρηµατικό Προφίλ

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Εταιρεία µας διαθέτει εµπειρία στη προµήθεια, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού τόσο στη βιοµηχανία όσο και στα υδραυλικά έργα. Η εταιρεία μας αποτελεί τον πρωτοπόρο εγχώριο παραγωγό που ανέπτυξε την μελέτη και ολοκλήρωσε την κατασκευή Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Τηλεθέρμανσης. Αντιπροσωπεύουµε και συνεργαζόµαστε µε τους µεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές βιοµηχανικού και υδραυλικού εξοπλισµού του εξωτερικού:

  • Διαθέτουμε πλήρως οργανωµένη στελέχωση µε εξειδικευµένους επιστήµονες και τεχνικό προσωπικό που µπορούν να σας βοηθήσουν στην επιλογή και την αξιολόγηση των λύσεων που ταιριάζουν απόλυτα στα έργα σας,
  • Το πελατολόγιο µας περιλαμβάνει πολλές από τις µεγαλύτερες εταιρίες της χώρας
  • Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί µε βάση το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 9001: 2015

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1964 από τον Αλέξανδρο Γκρίνγκωφ, Διπλ. Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π., ως «ΆΚΜΩΝ ΕΠΕ», επωνυμία που διατήρησε για το διάστημα 1964-1966.

Από το 1966, μετονομαζόμενη πλέον σε «ΕΞΑΚΜ Ε.Π.Ε» (ΕΞ+ΑΚΜΩΝ), η εταιρεία συνεργάστηκε με την «SAMSON AG» έναν από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως οίκους στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού, ως εκπρόσωπός της και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα επόμενα έτη, με στόχο την διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη της, η εταιρεία συμμετέχει σε εκθέσεις βιομηχανικού εξοπλισμού, λαμβάνει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, προετοιμάζει άρθρα για δημοσίευση σε τεχνικές εκδόσεις κ.α, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τόσο των πελατών της όσο και των κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει.

Σταθμός στην εξέλιξη της εταιρείας, αποτέλεσε η συμμετοχή της στην ανάπτυξη δικτύων Τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα, τόσο με την μελέτη και κατασκευή όσο και με την προμήθεια των Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών.

Το 2003 η εταιρεία μετατράπηκε από Ε.Π.Ε σε Α.Β.Ε.Τ.Ε (Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική & Τεχνική Εταιρεία) – επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την επιτυχημένη και ανοδική της πορεία στην Ελληνική αγορά.

Τέλος, ακολουθώντας τις καταιγιστικές εξελίξεις της τεχνολογίας, η εταιρία συμμετείχε ήδη από τις αρχές του 2010 στην ανάπτυξη εφαρμογών τηλεμετρίας και τηλεματικής, τόσο σε βιομηχανικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο έργων υποδομής.

Τομείς – Δραστηριότητες

Βιομηχανία

Προμήθεια, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου και μετρήσεων σε βιομηχανίες (τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών, διυλιστηρίων, χημικών προϊόντων, λιπασμάτων κλπ., σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης & θέρμανσης, στη ναυτιλία, την παραγωγή & διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και σε τεχνικές εταιρείες ή/και σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Υδραυλικά Έργα

Προμήθεια, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υδραυλικού εξοπλισμού σε φράγματα, αντλιοστάσια ύδρευσης, σε δίκτυα τροφοδοσίας νερού, σε δίκτυα έργων υδροληψίας και διανομής ύδατος, σε δίκτυα πυρόσβεσης, σε βιομηχανικές εφαρμογές ύδατος, σε αρδευτικά και αποχετευτικά έργα, σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, καθώς επίσης και σε τεχνικές εταιρείες ή/και σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Μέτρηση

Προμήθεια & τεχνική υποστήριξη οργάνων μέτρησης για βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές καθώς και για εφαρμογές δικτύων HVAC και ΥΚΩ. Προμήθεια, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών τηλεμετρίας και τηλεματικής.

Τηλεθέρμανση-ΗVAC

Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Τηλεθέρμανσης. Προμήθεια, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου δικτύων HVAC, όπως λεβητοστασίων, δικτύων διανομής ψύξης θέρμανσης και συστημάτων BMS.

Πολιτική ποιότητας

Η ΕΞΑΚΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με την 50ετή και πλέον πείρα της από την δραστηριότητα της στον χώρο του βιομηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού αναγνωρίζει ότι το σημαντικότερο κριτήριο για την ανάπτυξή της είναι: η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και στοχεύει:

1. Στη συνεπή και αποτελεσματική εκπλήρωση των εφαρμοστέων απαιτήσεων των πελατών της σε όλα τα στάδια και τις αντίστοιχες λειτουργίες που απαιτούνται.
2. Στη παρακολούθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που εμπορεύεται και αυτών που κατασκευάζει και την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να είναι πάντα επίκαιρες.
3. Την επιλογή των πλέον κατάλληλων υλικών, συνεργατών και προμηθευτών σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό, πώληση, παράδοση, εγκατάσταση καθώς και την εξυπηρέτησή τους μετά την πώληση, ώστε να έχει μόνο ικανοποιημένους πελάτες.
4. Στη συνεχή ανάπτυξη των συνεργατών της για να διασφαλίζεται η απαραίτητη υποδομή, οι απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία και ευσυνειδησία, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει ότι κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, έχει σαν σκοπό την τεκμηριωμένη επίτευξη των παραπάνω στόχων και την συνεχή βελτίωση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ